Zajtérkép

A zajtérkép az adott zajforrás (üzem, gyár, autó- és vasúti pálya szakasz) zajkibocsátásnak vizuális megjelenítésére, valamint előzetes tervezés/létesítés, vagy a kivitelezett zajcsökkentési megoldások modellezésére szolgál.

A zajtérkép alapja egy szoftver, amely segítségével a megfelelő paraméterek beállítás és megválasztása mellett egy több rajz rétegből álló, 3D-s modell építhető fel.

A zajtérkép modell megépítése műszaki és/vagy geodéziai cég által készített alaprajzok, a domborzati viszonyokat leképező rajz (szintvonalas rajz), valamint a Megbízó által biztosított műszaki rajzok (pl.: gyár alaprajz, épületmagasságok, építmény típusok, stb.) segítségével történik.

A szükséges zajmérések elvégzése után a vizsgált területen végzett zajvizsgálatok eredményei a megfelelő paraméterek mentén (zajforrás paraméterek: helye, mérete, irányítottság. stb.) beépítésre kerül a már elkészített 3D-s zajtérkép modellbe.

A zajtérkép modell teljes felépítése után (zajforrások elhelyezése, zajmérési eredmények felhasználása, épületek felépítése, stb.) történik meg a zajtérkép futtatása.

A szoftver a beállított paraméterek mentén elvégzi a szükséges számításokat és a zajmérési eredmények, valamint a terepmodell paraméterek felhasználásával vizuálisan megjeleníti az adott gyár/üzem/közlekedési pálya szakasz zajforrásainak hatását bemutató színes ábrát.

A zajtérkép előnyei:

  • a gyár/üzem/közlekedési pályaszakasz jelenlegi zajkibocsátásának pontos meghatározása, vizuális megjelenítése,
  • a jövőbeni változások (üzem leállás, bővítés, új üzem építése, pályaszakasz kapacitásbővítés/csökkentése) során felmerülő zajkibocsátás változás pontos becslése, meghatározása,

Határérték túllépés megelőzése:

  • A modell segítségével a létesítmény területén tervezett további bővítések (új zajforrások beüzemelése, új csarnok építése, stb.) kivitelezése oly módon történhet meg, hogy azok az adott létesítmény zajkibocsátásának mértékét ne növeljék,
  • ezáltal biztosítva a jogszabályokban előírt követelmények teljesítését,

Határérték túllépés esetén:

  • az adott létesítmény zajforrásai által okozott határérték feletti zajterhelési pontok meghatározása,
  • a határérték túllépést okozó zajforrások megjelölése, az okozott határérték túllépés mértékének meghatározása,
  • a szükséges zajcsökkentési megoldások tervezése, a különböző műszaki megoldások hatásának bemutatása vizuális formában,
  • zajcsökkentés eredményeként bekövetkező hatásterület változásának vizuális szemléltetése.

Előzetes tervek készítése során:

  • előzetes tervek készítése során a várható zajhelyzet számítása, pontos meghatározása (pl.: egy adott területre egy üzem/gyár/új közlekedési útvonal létesítése milyen zajhatással jár majd a jövőben),
  • a tervezési fázisban meg lehet határozni a szükséges zajcsökkentések mértékét, vagy az adott zajforrások optimális, zajkibocsátás szempontjából ideális elhelyezését (pl.: az új üzem zajos technológiai berendezéseinek telepítési helyének megválasztásánál célszerű figyelembe venni a zajtól védendő épületek helyzetét).